ประชากร

มอแกลน

ข้อมูลประชากรมอแกลน

มอแกลนมีประชากรรวม 3687

ชาย 1867

หญิง 1820

มอแกลนมีประชากรมากที่สุดคือบ้านทับปลา 605